Mã tour:HH-HE12

Thời gian:

Khởi hành:Hàng ngày

Giá tour:

Phương tiện:

 

BẢNG GIÁ TOUR HÈ 2012


TOUR

MÃ CT -

THỜI GIAN

PHƯƠNG TIỆN

KHÁCH

SẠN

GIÁ TRỌN GÓI

PHỤ THU

GIÁ TOUR + VMB

 N.QUỐC

P.1K

MIỀN BẮC – NON XANH NƯỚC BIẾC (MB)

Hà Nội - Chùa Hương - Tam cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long - Sapa

MB1

9 ngày

Đi, về máy bay

 

2 &3 *

9.095

 

5.918

450

1.680

3 *&4*

11.500

3.650

4 *

14.030

6.045

Hà Nội - Tam cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long - Sapa

MB2

8 ngày

2 &3 *

8.395

5.918

400

1.430

3 *&4*

10.500

3.100

4 *

12.730

5.045

Hà Nội - Yên Tử  - Vịnh  Hạ Long  - SaPa

MB3

7 ngày

2 &3 *

7.695

5.918

350

1.180

3 *&4*

9.500

2.550

4 *

11.430

4.045

Hà Nội - Chùa Hương- Tam Cốc  -  Yên Tử -  Vịnh Hạ Long

MB4

6 ngày

2 &3 *

5.360

5.918

300

1.300

3 *&4*

6.985

2.650

4 *

8.990

4.600

Hà Nội - Tam Cốc  -  Yên Tử -  Vịnh Hạ Long

MB5

5 ngày

2 &3 *

4.660

5.918

250

1.050

3 *&4*

5.985

2.100

4 *

7.690

3.600

Hà Nội - Yên Tử  - Vịnh Hạ Long

MB6

4 ngày

2 &3

3.960

5.918

200

800

3 *&4

4.985

1.550

4 *

6.390

2.600

MIỀN TRUNG- CON ĐƯỜNG DI SẢN (MT)

Phan Thiết - Nha Trang – Quy Nhơn- Hội An - Đà Nẵng -  Bạch Mã - Huế - Phong Nha

MT1

8 ngày

Đi xe,

về máy bay

 

3 *

6.795

 

2.079

 

400

1.720

4 *

9.245

3.900

Phan Thiết - Nha Trang – Quy Nhơn- Hội An - Đà Nẵng -  Bạch Mã - Huế

MT2

7 ngày

3 *

6.145

2.079

350

1.300

4 *

8.495

3.400

Hội An - Đà Nẵng -  Bạch Mã - Huế - Phong Nha

MT3

6 ngày

Đi, về máy bay

 

3 *

5.495

4.158

300

1.280

4 *

7.545

3.000

Hội An - Đà Nẵng – Bạch  Mã- Huế

MT4

5 ngày

3 *

4.845

4.158

250

860

4 *

6.795

2.500

Hội An - Đà Nẵng -  Huế - Phong Nha

MTDB

4 ngày

3 *

4.850

4.158

200

1.300

4 *

5.650

2.050

Bà Nà

1 ngày

Tự túc

P

1.290

P

50

P

2 ngày

3 *

2.725

100

550

4 *

2.890

710

XUYÊN VIỆT- HÀNH TRÌNH THIÊN LÝ BẮC NAM (XV)

Phan Thiết - Nha Trang – Quy Nhơn- Hội An- Đà Nẵng -  Huế - Phong Nha- Hà Nội - Chùa Hương - Tam Cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long - Sapa

XV1

16 ngày

Đi xe , về máy bay

3*

18.295

5.038

800

5.370

4 *

23.275

9.945

Phan Thiết - Nha Trang – Quy Nhơn- Hội An- Đà Nẵng -  Huế - Phong Nha- Hà Nội - Tam Cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long - Sapa

XV2

15 ngày

3*

17.295

5.038

750

4.820

4 *

21.975

8.945

Phan Thiết - Nha Trang – Quy Nhơn- Hội An - Đà Nẵng -  Huế - Phong Nha- Hà Nội –Yên Tử – Vịnh Hạ Long - Sapa

XV3

14 ngày

3 *&4*

16.295

5.038

700

4.270

4 *

20.675

7.945

Phan Thiết - Nha Trang – Quy  Nhơn- Hội An - Đà Nẵng-  Huế - Phong Nha- Hà Nội - Chùa Hương - Tam Cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long

XV4

13 ngày

3 *&4*

13.780

5.038

650

4.370

4 *

18.235

8.500

Phan Thiết - Nha Trang – Quy Nhơn- Hội An - Đà Nẵng -  Bạch Mã - Huế - Phong Nha - Hà Nội - Tam Cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long

XV5

12 ngày

3 *&4*

12.780

5.038

600

3.820

4 *

16.935

7.500

Phan Thiết - Nha Trang – Quy Nhơn- Hội An - Đà Nẵng -  Bạch Mã - Huế - Phong Nha - Hà Nội - Yên Tử – Vịnh Hạ Long

XV6

11 ngày

3 *&4*

11.780

5.038

550

3.270

4 *

15.635

6.500

Hội An - Đà Nẵng -  Huế - Phong Nha- Hà Nội - Chùa Hương - Tam Cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long - Sapa

XV7

14 ngày

Đi, về

máy bay

3 *&4*

16.995

7.117

700

4.930

4 *

21.575

9.045

Hội An - Đà Nẵng -  Huế - Phong Nha- Hà Nội - Tam Cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long - Sapa

XV8

13 ngày

3 *&4*

15.995

7.117

650

4.380

4 *

20.275

8.045

Hội An - Đà Nẵng -  Huế - Phong Nha- Hà Nội - Yên Tử – Vịnh Hạ Long - Sapa

XV9

12 ngày

3 *&4*

14.995

7.117

600

3.830

4 *

18.975

7.045

Hội An - Đà Nẵng- Huế - Phong Nha- Hà Nội - Chùa Hương - Tam Cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long

XV10

11 ngày

3 *&4*

12.480

7.117

550

3.930

4 *

16.535

7.600

Hội An - Đà Nẵng - Huế - Phong Nha- Hà Nội -Tam Cốc – Yên Tử – Vịnh Hạ Long

XV11

10 ngày

3 *&4*

11.480

7.117

500

3.380

4 *

15.235

6.600

Hội An - Đà Nẵng -  Huế - Phong Nha- Hà Nội - Yên Tử – Vịnh Hạ Long

XV12

9 ngày

3 *&4*

10.480

7.117

450

2.830

4 *

13.935

5.600

LIÊN TUYẾN 2 VINH (2V)

Nha Trang- Hà Nội- Yên Tử- Vịnh Hạ Long

2V1

7 ngày

Đi xe, máy bay, về

máy bay

3& 4*

8.070

5.918

350

2.455

4*

10.685

4.550

Nha Trang- Đà Lạt- Hà Nội- Yên Tử- Vịnh Hạ Long

2V2

8 ngày

3*

8.845

400

2.710

4*

11.065

4.700

LÊN RỪNG- XUỐNG BIỀN (LX)

Nha Trang - Đà Lạt

 

LX1

5 ngày

 

Đi, về bằng xe

2*

3.385

P

 

250

 

520

3*

3.860

1.160

4*

4.675

2.100

Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt

 

LX1A

6 ngày

2*

4.720

P

300

900

3*

5.630

1.790

4*

7.070

2.940

Đà Lạt

     

LX2

4 ngày

2*

2.460

P

200

375

3*

2.795

780

4*

3.320

1.350

Đà Lạt

LX2A

4 ngày

Đi xe,về máy bay

2*

2.380

1.584

200

375

3*

2.715

780

4*

3.240

1.350

Đà Lạt

LX2B

4 ngày

Đi,về bằng máy bay

2*

2.260

3.157

200

375

3*

2.595

780

4*

3.120

1.350

Đà Lạt

 

LX2C

3 ngày

 

 

Đi về  bằng xe

 

2*

1.995

 

P

 

150

250

3*

2.220

520

4*

2.570

880

Bảo Lộc

LX2D

2ngày

2*

1.625

P

100

240

Bảo Lộc – Đà Lạt

LX2E

3 ngày

2*

2.335

P

150

480

Madagui- Bảo Lộc – Đà Lạt

LX2F

4ngày

2*

2.995

P

200

610

Nha Trang

 

 

LX3

4 ngày

Đi về  bằng xe

2*

2.670

P

200

375

3*

3.085

900

4*

4.295

1.950

5*

7.565

5.400

Nha Trang

LX3A

4 ngày

Đi xe về máy bay

2*

2.580

1.584

200

375

3*

2.995

900

4*

4.205

1.950

5*

7.475

5.400

Nha Trang

LX3B

4 ngày

Đi về bằng máy bay

2*

2.440

3.157

200

375

3*

2.855

900

4*

4.065

1.950

5*

7.335

5.400

Nha Trang

 

LX3C

3 ngày

Đi xe, về tàu hỏa

2*

2.390

600

150

315

3*

2.785

650

4*

3.785

1.625

5*

6.530

4.500

Nha Trang

LX3D

3 ngày

Đi,về bằng tàu hỏa

2*

1.945

1.200

150

195

3*

2.125

390

4*

2.710

975

5*

4.385

2.700

Phan Thiết

 

LX-4

2 ngày

Đi về  bằng xe

 

  2 *

1.085

P

100

140

3*

1.220

250

4 *

1.695

630

Resort 3*

1.695

630

Resort 4*

1.960

840

Phan Thiết- Phan Rang

 

LX-4A

3 ngày

Resort 3*

2.655

P

150

900

Resort 4*

3.135

1.300

Phan Thiết- Phan Rang- Nha Trang

 

LX-4B

5 ngày

Resort 3*

4.150

P

250

1.400

Resort 4*

5.500

2.550

Phan Thiết- Đà Lạt

LX-4C

4 ngày

2*

3.095

P

200

650

3*

3.695

1.150

4*

4.305

1.720

Phan Rang- Ninh Chữ

LX-4D

3 ngày

Resort 3*

2.520

P

150

600

Resort 4*

2.955

950

VŨ ĐIỆU BIỂN XANH (VT)

Vũng Tàu

VT1

1 ngày

Đi về  bằng xe

 

P

595

P

50

P

Vũng Tàu- Long Hải

VT2

2 ngày

Đi về  bằng xe

 

2*

1.544

P

100

250

3*

1.738

450

Bình Châu

VT3

1 ngày

Đi về  bằng xe

P

696

P

50

P

MIỀN NAM- VỀ ĐẤT PHƯƠNG NAM  (MN)

Châu Đốc- Hà Tiên- Rạch Giá-Cần Thơ

MN 1

4 ngày

Đi về

bằng xe

2 &3 *

2.895

P

200

650

Châu Đốc- Hà Tiên- Phú Quốc

MN 2

5 ngày

Đi  xe & tàu, về máy bay

2 *

5.380

1.584

250

1.060

2 &3 *

5.880

1.560

2 &4 *

7.630

3.300

Châu Đốc- Hà Tiên- Phú Quốc

- Cần Thơ

MN 3

6 ngày

Đi  xe, tàu, về máy bay & xe

2 *

6.380

1.254

300

1.590

2 &3 *

6.880

2.090

2 &4 *

8.630

3.840

Phú Quốc- Rạch Giá-  Cần Thơ

MN 4

5 ngày

Đi  máy bay về bằng tàu &xe

2 *

5.380

1.584

250

1.060

2 &3 *

5.880

1.560

2 &4 *

7.630

3.300

Cần Thơ - Phú Quốc

MN 5

4 ngày

Đi xe & máy bay, về máy bay

2 *

4.470

2.838

200

1.300

2 &3 *

4.970

1.800

2 &4 *

6.720

3.550

Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ

MN 6

6 ngày

Đi về bằng xe

2 &3 *

4.995

P

300

935

Cà Mau-Bạc Liêu–Sóc Trăng–Cần Thơ

MN 7

4 ngày

2 &3 *

3.545

P

200

670

Cà Mau - Bạc Liêu – Sóc Trăng

– Cần Thơ

MN 8

4 ngày

Đi máy bay về bằng xe

2 &3 *

3.545

1.584

200

670

Châu Đốc- Hà Tiên- Rạch Giá- Cà Mau- Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ – Phú Quốc

MN 9

8 ngày

Đi xe về bằng máy bay

2 &3 *

7.786

2.838

400

1.985

Phú Quốc - Hòn Ngọc Xanh                               

 

MN 10

3 ngày

Đi ,về bằng máy bay

KS

2-3K

4K ___>

3.157

150

 

600

2*

2.420

2.095

3*

2.810

2.485

1.100

4*

5.016

4.851

2.850

TÂY NGUYÊN HUYỀN BÍ (TN)

Buôn Mê Thuột- Pleiku- Kon Tum

TN 1

5 ngày

Đi xe về máy bay

2 &3 *

4.598

1.584

250

925

Buôn Mê Thuột

TN 2

3 ngày

Đi về bằng xe

2 &3 *

2.760

P

150

450

TOUR NGẮN NGÀY (NN)

Cần Giờ- Duyên Hải

NN 1

1 ngày

Đi về bằng xe

P

648

P

50

P

Tiền Giang- Bến Tre

NN 2

1 ngày

P

586

P

50

P

Bến Tre

NN 3

1 ngày

P

625

P

50

P

Vĩnh Long

NN 4

1 ngày

P

686

P

50

P

Đồng Tháp

NN 5

1 ngày

P

636

P

50

P

Cần Thơ

NN 6

2 ngày

2 &3 *

1.485

P

100

250

Châu Đốc- Long Xuyên

NN 7

2 ngày

2 &3 *

1.590

P

100

200

Côn Đảo Huyền Thoại

 

 

 

Nhà Rông

Đi, về máy bay

Code: CD0131 B

25 k

21-24k

14-20k

10-13k

7-9k

4-6k

2-3k

2.510

2.545

2.620

2.705

2.850

3.150

3.865

Hướng Núi

2.650

2.685

2.750

2.810

2.910

3.250

4.060

HườngBiển

2.940

2.975

3.050

3.120

3.220

3.565

4.285

Nhà Rông

CD0122B

2.350

2.385

2.450

2.510

2.590

2.850

3.360

Hướng Núi

2.445

2.470

2.550

2.610

2.695

2.960

3.465

Hường Biển

2.760

2.790

2.870

2.930

3.010

3.280

3.780

Nhà Rông

CD0141B

2.780

2.855

3.140

3.310

3.360

3.910

5.355

Hướng Núi

2.885

2.960

3.250

3.420

3.465

4.015

5.460

Hường biển

3.205

3.280

3.565

3.735

3.785

4.335

5.830

-          Vé máy bay khứ hồi: 3.157.000 đ

-          Phụ thu ngoại quốc: 250.000 đ

-          Phụ thu phòng đơn Nhà Rông: 1.220.000 đ

-          Phụ thu phòng đơn hướng núi: 1.350.000 đ

-          Phụ thu phòng đơn hướng biển: 1.785.000 đ


Mã tour:VT3N2D

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:VT2N1D

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:TN3N2D

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:DL4N3D

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:1725000

Phương tiện:

Mã tour:DL3N2D

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:

Mã tour:NT3N2D

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:1400000

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:NT4N3D

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 5 hàng tuần

Giá tour:2670000

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:MN2N1D

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 7 hàng tuần

Giá tour:1085000

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:MN3N2D

Thời gian tour:Hàng tuần

Ngày khởi hành:Thứ 6 hàng tuần

Giá tour:2655000

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:CT2N1D

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:DTPQ5N4D

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:PQ3N2D

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:

Mã tour:MB7N6D

Thời gian tour:7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy bay, Ôtô, Tàu hỏa

Mã tour:MB10N9D

Thời gian tour:10 ngày 9 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy bay, Ôtô, Tàu hỏa

Mã tour:WIN-HSCITY1N

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSBD2

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:CM4N3D

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:HQ5N4D

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy Bay

Mã tour:HH-HG4N3D

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy Bay

Mã tour:

Thời gian tour:Liên hệ

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Xem chi tiết

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:DL4N

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:

Mã tour:

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:

Phương tiện:

Mã tour:

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Đi về bằng xe

Mã tour:HH-MN2

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3,thứ 7

Giá tour:5.085.000

Phương tiện:
Xe, tàu,máy bay

Mã tour:HH-MN3

Thời gian tour:6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành:thứ 3,7

Giá tour:5.990.000

Phương tiện:
Đi xe, tàu, về máy bay và xe

Mã tour:HH-XV1

Thời gian tour:16 ngày 15 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4,7

Giá tour:18.302.000

Phương tiện:
Đi xe,máy bay, về máy bay

Mã tour:HH-XV7

Thời gian tour:13 ngày 12 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:16.002.000

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-XV9

Thời gian tour:10 ngày 9 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:9.535.000

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-XV10

Thời gian tour:11 ngày 10 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:12.485.000

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-XV5

Thời gian tour:12 ngày 11 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, 7

Giá tour:4.862.000

Phương tiện:
Xe và Máy bay

Mã tour:HH-NN3

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Thứ 7, Chủ

Giá tour:545.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-NN4

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Thứ 7

Giá tour:686.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-MN7

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 7

Giá tour:3.545.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-NN6

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 7

Giá tour:1.485.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-PT2N

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:1.285.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-VT1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Thứ 6, 7, CN

Giá tour:595.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-NN7

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 7

Giá tour:1.590.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-MN5

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3, 7

Giá tour:4.470.000 đ

Phương tiện:
Xe và Máy bay

Mã tour:HH-VT6

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Thứ 7, CN

Giá tour:696.000 đ

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-MT1

Thời gian tour:8 ngày 7 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, thứ

Giá tour:6.795.000 đ

Phương tiện:
Xe, máy bay

Mã tour:HH-MT2

Thời gian tour:7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, thứ

Giá tour:6.145.000 đ

Phương tiện:
Ô tô,Máy bay

Mã tour:HH-MT3

Thời gian tour:6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3, 6

Giá tour:5.495.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MT4

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:4.845.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB1

Thời gian tour:9 ngày 8 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:7.640.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB2

Thời gian tour:8 ngày 7 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3, 7

Giá tour:7.040.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB3

Thời gian tour:7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, CN

Giá tour:6.440.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB4

Thời gian tour:6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:4.640.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB5

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3, 7

Giá tour:4.660.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB6

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, 7

Giá tour:3.960.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:CD01

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Hàng ngày

Giá tour:Xem chi tiết

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:CD02

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Hàng ngày

Giá tour:Xem chi tiết

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:CD03

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Hàng ngày

Giá tour:Xem chi tiết

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:SIN4N3D

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Hàng tuần

Giá tour:12.750.000

Phương tiện:
Máy bay, ôtô

Mã tour:BAPA6N5D

Thời gian tour:6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành:Hàng tuần

Giá tour:8.800.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:NT4N3D

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:Thứ 3,5,7

Giá tour:2.670.000

Phương tiện:

Mã tour:NTDL5N4D

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3,5,7

Giá tour:3.385.000 đ

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:WIN-HSTQ

Thời gian tour:1,2 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSDN1N

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSCG1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSBD1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSXQ1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSST1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSTN1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSVS1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:PQ

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:

Phương tiện:
Xe ô tô

Mã tour:HH-CPC

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:3,450,000 VND

Phương tiện:
Xe ô tô

Mã tour:

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Xe ô tô

Mã tour:TL2013

Thời gian tour:5 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành:tháng 5,6,7

Giá tour:7.900.000 VND

Phương tiện:
Máy bay, xe

Mã tour:KHACH LE

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:

Giá tour:

Phương tiện:

Mã tour:

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSLC1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên (*)
Địa chỉ
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Tên đăng nhập (*)
Mật khẩu (*)
Nhập lại mật khẩu (*)
Email (*)
Mã kiểm tra (*)
Tôi đồng ý sau khi đã đọc điều lệ sử dụng của website!!!(*)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VN WIN
Trụ sở: 67/35 đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 3726 8996 - 0903 932 747          Fax: (028) 3726 8858
Web: vnwin.vn          Email: vnwin@vnwin.vn

PGD Tiền Giang: 73 Quốc lộ 30, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Email: trungth@vnwin.vn          Hotline: 0903 399 348

Đóng lại