Tên tour

Hạng vé

Giá tour (VND)

PT p.đơn

Vé MB/tàu

1. Hà Nội -Yên Tử-Hạ Long-Ninh Bình-Chùa Hương-Sapa (9N/8Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB- HN- SP1)

Ks 2 & 3 sao

9,965,000

1,680,000

5,994,000

Ks 4 sao

14,930,000

6,045,000

ks 3 & 4 sao

11,890,000

3,650,000

2. Hà Nội-Ninh Bình-Yên Tử-Hạ Long-Sapa (8N/7Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB- HN- SP2)

Ks 2 & 3 sao

8,965,000

1,430,000

5,994,000

Ks 4 sao

13,230,000

5,045,000

ks 3 & 4 sao

10,690,000

3,100,000

3. Hà Nội- Yên Tử-Hạ Long-Sapa (7N/6Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB- HN- SP3)

Ks 2 & 3 sao

7,965,000

1,180,000

5,994,000

Ks 4 sao

11,530,000

4,045,000

ks 3 & 4 sao

9,490,000

2,550,000

4. Hà Nội-Chùa Hương-Ninh Bình- Yên Tử-Hạ Long (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB- HN1)

Ks 2 & 3 sao

5,975,000

1,300,000

5,994,000

Ks 4 sao

9,895,000

4,600,000

ks 3 & 4 sao

7,375,000

2,650,000

5. Hà Nội-Ninh Bình-Yên Tử-Hạ Long (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB- HN2)

Ks 2 & 3 sao

4,975,000

1,000,000

5,994,000

Ks 4 sao

8,195,000

3,300,000

ks 3 & 4 sao

6,175,000

2,025,000

6. Phan Thiết-Nha Trang-Hội An-Đà Nẵng -Huế-Động Thiên Đường (10N/9Đ) - đi xe, về máy bay (MTTN- NT-QN-HA- H-TĐ)

Ks 3 sao

11,975,000

2,770,000

2,150,000

Ks 4 sao

15,170,000

5,110,000

6. Hà Nội- Yên Tử-Hạ Long (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB- HN3)

Ks 2 & 3 sao

3,960,000

700,000

5,994,000

Ks 4 sao

6,390,000

2,300,000

ks 3 & 4 sao

4,985,000

1,400,000

7. Huế-Động Thiên Đường (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN- H- TĐ)

Ks 3 sao

3,910,000

770,000

4,300,000

Ks 4 sao

5,250,000

1,500,000

8. PHAN THIẾT-NHA TRANG-QUI NHƠN-HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (8N/7Đ) - đi xe, về máy bay (MTTN-QN-H-TĐ)

Ks 3 sao

8,995,000

1,820,000

2,134,000

Ks 4 sao

11,445,000

3,630,000

9. PHAN THIẾT-NHA TRANG-QUI NHƠN-HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ (7N/6Đ) - đi xe, về máy bay (MTTN- QN- H)

Ks 3 sao

8,195,000

1,470,000

2,150,000

Ks 4 sao

10,340,000

3,080,000

10. HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN- HA- H- TĐ)

Ks 3 sao

5,610,000

1,295,000

4,300,000

Ks 4 sao

7,420,000

2,650,000

11. HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN- HA- H)

Ks 3 sao

4,810,000

945,000

4,300,000

Ks 4 sao

6,350,000

2,100,000

12. PHAN THIẾT-NHA TRANG-QUI NHƠN-HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG-HÀ NỘI-NINH BÌNH-CHÙA HƯƠNG-TUẦN CHÂU-SAPA (18N/17Đ) - đi xe, về máy bay (XV - SP)

Ks 3 sao

24,250,000

6,120,000

2,997,000

Ks 4 sao

30,240,000

11,500,000

13. PHAN THIẾT-NHA TRANG-QUI NHƠN-HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG-HÀ NỘI-NINH BÌNH-CHÙA HƯƠNG-TUẦN CHÂU (15N/14Đ) - đi xe, về máy bay (XV- QN- H- TS)

Ks 4 sao

25,200,000

9,750,000

2,997,000

ks 3 & 4 sao

19,735,000

4,890,000

14. PHAN THIẾT-NHA TRANG-QUI NHƠN-HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG-HÀ NỘI-NINH BÌNH-CHÙA HƯƠNG-TUẦN CHÂU (13N/12Đ) - đi xe, về máy bay (XV- QN- H- HN1)

Ks 4 sao

21,340,000

8,230,000

5,147,000

ks 3 & 4 sao

16,365,000

4,470,000

15. HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG-HÀ NỘI-NINH BÌNH-CHÙA HƯƠNG-HẠ LONG-SAPA (16N/15Đ) - đi máy bay, về máy bay (XV- HA- H- TS-HN-SP1)

Ks 4 sao

26,215,000

10,600,000

5,147,000

ks 3 & 4 sao

20,865,000

5,380,000

16. HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG-HÀ NỘI-NINH BÌNH-CHÙA HƯƠNG-HẠ LONG (13N/12Đ) - đi máy bay, về máy bay (XV- HA- H- TS-HN1)

Ks 4 sao

21,175,000

8,850,000

5,147,000

ks 3 & 4 sao

16,350,000

4,380,000

17. Nha Trang - Đà Lạt (5N/4Đ) - đi xe, về xe (LT 5)

Ks 2 sao

4,164,000

1,080,000

 

18. HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG-HÀ NỘI-NINH BÌNH-CHÙA HƯƠNG-HẠ LONG (11N/10Đ) - đi máy bay, về máy bay (XV- HA- H- HN1)

Ks 4 sao

21,340,000

8,230,000

7,297,000

ks 3 & 4 sao

13,035,000

3,945,000

19. VỀ MIỀN TÂY (4N/3Đ) - đi xe, về xe (LT 7)

Ks 2 & 3 sao

2,895,000

650,000

 

20. HỘI AN-ĐÀ NẴNG-HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG-HÀ NỘI-HẠ LONG (9N/8Đ) - đi máy bay, về máy bay (XV- HA- H- HN3)

Ks 4 sao

13,815,000

4,950,000

7,297,000

ks 3 & 4 sao

10,600,000

2,695,000

21. Nha Trang 1 (4N/3Đ) - đi xe, về xe (MTTN- NT1)

Ks 2 sao

2,890,000

375,000

 

Ks 3 sao

3,390,000

900,000

Ks 4 sao

4,410,000

1,890,000

Ks 5 sao

8,590,000

5,400,000

22. NHA TRANG (4N/3Đ) - đi xe, về xe (LT 4)

Ks 2 sao

3,320,000

950,000

 

23. Phan Thiết (2N/1Đ) - đi xe, về xe (MTTN- PT)

Ks 3 sao

1,395,000

300,000

 

Ks 4 sao

1,790,000

600,000

Resort 3 sao

1,795,000

600,000

Resort 4 sao

2,130,000

850,000

24. CHÂU ĐỐC-HÀ TIÊN- CẦN THƠ (4N/3Đ) - đi xe, về xe (DBSCL 1)

Tiêu chuẩn

3,080,000

700,000

 

25. Nha Trang - Đà Lạt (5N/4Đ) - đi xe, về xe (MTTN- NTĐL1)

Ks 2 sao

3,860,000

500,000

 

Ks 3 sao

4,240,000

1,170,000

Ks 4 sao

5,225,000

2,060,000

26. Phú Quốc_ HÒN NGỌC XANH (3N/2Đ) - đi máy bay, về máy bay (DBSCL 10)

Ks 2 sao

2,560,000

600,000

3,310,000

Ks 3 sao

3,010,000

1,200,000

Ks 4 sao

5,016,000

2,850,000

27. PHÚ QUỐC-HÀ TIÊN-CẦN THƠ (5N/4Đ) - đi máy bay, về xe (MN-DBSCL 4)

Ks 2 sao

5,705,000

1,250,000

1,655,000

Ks 2 & 3 sao

5,930,000

1,650,000

Ks 4 sao

7,860,000

3,405,000

28. Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt (6N/5Đ) - đi xe, về xe (MTTN- PT-NT- DL)

Ks 3 sao

6,070,000

1,770,000

 

Ks 4 sao

7,590,000

2,910,000

29. Cần Giờ - Duyên Hải (1N/0Đ) - đi xe, về xe (MN - CG)

Tiêu chuẩn

648,000

0

 

30. Đà Lạt 1 (4N/3Đ) - đi xe, về xe (MTTN- DL1)

Ks 2 sao

2,625,000

375,000

 

Ks 3 sao

2,965,000

780,000

Ks 4 sao

3,525,000

1,350,000

31. VŨNG TÀU (1N/0Đ) - đi xe, về xe (MN- VT)

Tiêu chuẩn

630,000

0

 

32. Đà Lạt 2 (4N/3Đ) - đi xe, về máy bay (MTTN- DL2)

Ks 2 sao

2,515,000

375,000

1,655,000

Ks 3 sao

2,855,000

780,000

Ks 4 sao

3,415,000

1,350,000

33. VŨNG TÀU - LONG HẢI - PHƯỚC HẢI - BÀ RỊA (2N/1Đ) - đi xe, về xe (MN- VTLH)

Ks 2 sao

1,544,000

250,000

 

Ks 3 sao

1,738,000

450,000

34. Đà Lạt (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN- DL3)

Ks 2 sao

2,355,000

375,000

3,267,000

Ks 3 sao

2,695,000

780,000

Ks 4 sao

3,355,000

1,350,000

35. Tiền Giang - Bến Tre (1N/0Đ) - đi xe, về xe (MN- TG- BT)

Tiêu chuẩn

586,000

0

 

36. Đà Lạt 3N (3N/2Đ) - đi xe, về xe (MTTN - DL5)

Ks 2 sao

2,065,000

250,000

980,000

Ks 3 sao

2,290,000

520,000

Ks 4 sao

2,650,000

900,000

37. MADAGUI-BẢO LỘC (2N/1Đ) - đi xe, về xe (LX 2D)

Tiêu chuẩn

1,625,000

240,000

 

38. Châu Đốc - Long Xuyên (2N/1Đ) - đi xe, về xe (MN- CD- LX )

Tiêu chuẩn

1,720,000

250,000

 

30. Rạch Giá-Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng-Cần Thơ (4N/3Đ) - đi xe, về xe (DBSCL 7)

Tiêu chuẩn

3,860,000

850,000

 

40. Madagui - Bảo Lộc - Đà Lạt (4N/3Đ) - đi xe, về xe (MTTN- BL3)

Ks 2 sao

3,250,000

600,000

 

41. CHÂU ĐỐC-HÀ TIÊN-CÀ MAU-BẠC LIÊU-SÓC TRĂNG-CẦN THƠ (6N/5Đ) - đi xe, về xe (DBSCL 6)

Ks 2 & 3 sao

5,500,000

1,200,000

 

ks 3 & 4 sao

6,300,000

1,800,000

42. Buôn Mê Thuột (3N/2Đ) - đi xe, về xe (MTTN- BMT6)

Tiêu chuẩn

2,950,000

475,000

 

43. CHÂU ĐỐC-HÀ TIÊN-PHÚ QUỐC (5N/4Đ) - đi xe, về máy bay (DBSCL 2)

Ks 2 sao

5,705,000

1,250,000

1,655,000

Ks 2 & 3 sao

5,930,000

1,650,000

Ks 2 & 4 sao

7,275,000

3,195,000

44. BUÔN MA THUỘT-PLEIKU-KONTUM (5N/4Đ) - đi xe, về xe (MTTN- BMT1)

Ks 2 & 3 sao

4,755,000

915,000

 

45. PHAN RANG-NINH CHỮ (3N/2Đ) - đi xe, về xe (MTTN- PR)

Resort 3 sao

2,725,000

600,000

 

Resort 4 sao

3,260,000

1,000,000

46. PHAN THIẾT - PHAN RANG - NHA TRANG (5N/4Đ) - đi xe, về xe (MTTN- PT-PR-NT)

Ks 3 sao

5,020,000

1,550,000

 

Ks 4 sao

6,435,000

2,610,000

47. PHAN THIẾT-PHAN RANG-NINH CHỮ (3N/2Đ) - đi xe, về xe (LX 4A)

Ks 3 sao

2,655,000

900,000

 

Ks 4 sao

3,135,000

1,300,000

48. Nha Trang 3 (4N/3Đ) - đi xe, về máy bay (LX 3A)

Ks 2 sao

2,580,000

3,750,000

1,639,000

Ks 3 sao

2,995,000

900,000

Ks 4 sao

4,205,000

1,950,000

Ks 5 sao

7,475,000

5,400,000

49. Nha Trang 4 (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (LX 3B)

Ks 2 sao

2,440,000

375,000

3,278,000

Ks 3 sao

2,855,000

900,000

Ks 4 sao

4,065,000

1,950,000

Ks 5 sao

7,335,000

5,400,000

50. Phan Thiết - Đà Lạt (4N/3Đ) - đi xe, về xe (LX 4C)

Ks 2 sao

3,095,000

650,000

 

Ks 3 sao

3,695,000

1,150,000

Ks 4 sao

4,305,000

1,720,000

51. Bình Châu - Hồ Cốc (1N/0Đ) - đi xe, về xe (MN-BC)

Tiêu chuẩn

699,000

0

 

52. CẦN THƠ (2N/1Đ) - đi xe, về xe (MN- CT)

Ks 3 sao

1,695,000

250,000

 

Ks 4 sao

2,295,000

700,000

53. TRÀM CHIM - GÁO GIỒNG -ĐỒNG THÁP (2N/1Đ) - đi xe, về xe (MN -TC - GG)

Tiêu chuẩn

1,665,000

250,000

 

54. Côn Đảo (3N/2Đ) - đi máy bay, về máy bay (MN - CD)

Resort 3 sao

3,579,000

1,390,000

 

55. Campuchia (4N/3Đ) - đi xe, về xe (CPC)

Ks 3 sao

3,650,000

1,173,000

 

56. Lào-Đông Bắc Thái (5N/4Đ) - đi xe, về xe (NN-L-T)

Tiêu chuẩn

6,195,000

1,890,000

4,158,000

57. KHÁM PHÁ NƯỚC BẠN LÀO (4N/3Đ) - đi xe, về xe (NN-L)

Tiêu chuẩn

9,000,000

0

 

58. Beach and Highland Nha Trang- Da Lat (5N/4Đ) - đi car, về car (LX1)

2 star

3,385,000

520,000

 

3 star

3,860,000

1,160,000

4 star

4,675,000

2,100,000

59. THỔ NHĨ KỲ (9N/8Đ) - đi máy bay, về máy bay (TNK)

Tiêu chuẩn

52,059,000

0

 

60. The Highland Da Lat (4N/3Đ) - đi car, về car (LX 2)

2 star

2,460,000

375,000

 

3 star

2,795,000

780,000

4 star

3,320,000

1,350,000

61. HÀN QUỐC (6N/5Đ) - đi xe, về xe (HQ 1)

Tiêu chuẩn

24,598,000

0

 

62. The beach Nha Trang (4N/3Đ) - đi car, về car (LX 3)

Ks 5 sao

7,565,000

5,400,000

 

2 star

2,670,000

375,000

3 star

3,085,000

900,000

4 star

4,295,000

1,950,000

63. Phan Thiet (2N/1Đ) - đi car, về car (LX 4)

2 star

1,085,000

140,000

 

64. THE SOUTHERN LAND (4N/3Đ) - đi car, về car (MN 1)

Tiêu chuẩn

2,895,000

650,000

 

65. THE CENTRE OF VIETNAM (8N/7Đ) - đi car, về plane (MT 1)

3 star

6,795,000

1,720,000

 

4 star

9,245,000

3,900,000

66. THE CENTRE OF VIETNAM (7N/6Đ) - đi car, về plane (MT 2)

3 star

6,145,000

1,300,000

 

4 star

8,495,000

3,400,000

67. The Centre of Viet Nam (6N/5Đ) - đi plane, về plane (MT 3)

3 star

5,495,000

1,280,000

 

4 star

7,545,000

3,000,000

68. THE NORTH OF VIETNAM (9N/8Đ) - đi plane, về plane (MB 1)

4 star

14,030,000

6,045,000

 

3 & 4 star

11,500,000

3,650,000

69. MT 4_CENTRE OF VIET NAM (5N/4Đ) - đi plane, về plane (MT 4)

3 star

4,845,000

860,000

 

4 star

6,795,000

2,500,000

70. THE NORTH OF VIETNAM (8N/7Đ) - đi plane, về plane (MB 2)

4 star

12,730,000

12,730,000

 

ks 3 & 4 sao

10,495,000

3,100,000

71. HA NOI - HA LONG - SAPA (7N/6Đ) - đi plane, về plane (MB 3)

4 star

11,430,000

4,045,000

 

3 & 4 star

9,500,000

2,550,000

72. THE NORTH OF VIETNAM (6N/5Đ) - đi plane, về plane (MB 4)

4 star

8,990,000

4,600,000

 

3 & 4 star

6,985,000

2,650,000

73. TRANS-VIETNAM (16N/15Đ) - đi car, về plane (XV 1)

3 star

18,295,000

5,370,000

 

4 star

23,275,000

9,945,000

74. THE NORTH OF VIETNAM (5N/4Đ) - đi plane, về plane (MB 5)

4 star

7,690,000

3,600,000

 

3 & 4 star

5,985,000

2,100,000

75. TRANS-VIETNAM (14N/13Đ) - đi car, về plane (XV 3)

4 star

20,675,000

7,945,000

 

3 & 4 star

16,295,000

4,270,000

76. THE NORTH OF VIETNAM (4N/3Đ) - đi plane, về plane (MB 6)

4 star

6,390,000

2,600,000

 

2 & 3 star

3,960,000

800,000

3 & 4 star

4,985,000

1,550,000

77. TRANS-VIETNAM (13N/12Đ) - đi car, về plane (XV 4)

4 star

18,240,000

8,500,000

 

3 & 4 star

13,780,000

4,370,000

78. Phu Quoc (3N/2Đ) - đi plane, về plane (MN 10)

2 star

2,560,000

600,000

 

3 star

3,010,000

1,100,000

4 star

5,110,000

2,850,000

79. XV 5_TRANS VIET (12N/11Đ) - đi car, về plane (XV 5)

3 star

12,780,000

3,820,000

 

4 star

16,935,000

7,500,000

80. TRANS-VIETNAM (11N/10Đ) - đi car, về plane (XV 6)

4 star

15,635,000

6,500,000

 

3 & 4 star

11,780,000

3,270,000

81. TRANS-VIETNAM (14N/13Đ) - đi plane, về plane (XV 7)

4 star

21,575,000

9,045,000

 

3 & 4 star

16,995,000

4,930,000

82. TRANS-VIETNAM (13N/12Đ) - đi plane, về plane (XV 8)

4 star

20,275,000

8,045,000

 

3 & 4 star

15,995,000

4,380,000

83. THÁI LAN 6 Ngày (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (TL)

Ks 3 sao

8,259,000

2,310,000

 

84. TRANS-VIETNAM (11N/10Đ) - đi plane, về plane (XV 10)

4 star

16,535,000

7,600,000

 

3 & 4 star

12,480,000

3,930,000

85. THÁI LAN 6n5đ - AYUTTAYA (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (TL)

Ks 3 sao

9,789,000

0

 

4 star

15,235,000

6,600,000

 

3 & 4 star

11,480,000

3,380,000

86. THÁI LAN 5n4đ (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (TL)

Ks 3 sao

8,281,000

0

 

87. Trans-Vietnam (9N/8Đ) - đi plane, về car (XV 12)

4 star

13,935,000

5,600,000

 

3 & 4 star

10,480,000

2,830,000

88. SINGAPORE (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (SIN)

Ks 3 sao

11,567,000

0

 

89. SINGAPORE - MALAYSIA (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (SIN-MAL)

Ks 3 sao

13,502,000

0

 

90. TRUNG QUỐC 7n6đ (7N/6Đ) - đi máy bay, về máy bay (TQ)

Ks 3 sao

16,758,000

0

 

91. Ben Tre (1N/0Đ) - đi car, về car (NN 3)

Tiêu chuẩn

625,000

0

 

92. BẮC KINH - THIÊN TÂN 5n4đ (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (TQ )

Ks 3 sao

13,438,000

0

 

93. CAN THO - HAU GIANG (2N/1Đ) - đi car, về car (NN 6)

Tiêu chuẩn

1,485,000

250,000

 

94. HONG KONG - ĐẠI NHỈ SƠN 5n4đ (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (HK)

Ks 3 sao

16,968,000

0

 

95. CHAU DOC-LONG XUYEN (2N/1Đ) - đi car, về car (NN 7)

Tiêu chuẩn

1,590,000

200,000

 

96. HONG KONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 7n6đ (7N/6Đ) - đi máy bay, về máy bay (HK-TQ)

Ks 3 sao

16,758,000

0

 

97. DONG THAP - CAO LANH (1N/0Đ) - đi car, về car (NN 5)

Tiêu chuẩn

636,000

0

 

98. PHILIPPIN 4n3đ (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (PL)

Ks 3 sao

15,000,000

0

 

99. TIEN GIANG - BEN TRE (1N/0Đ) - đi car, về car (NN 2)

Tiêu chuẩn

586,000

0

 

100. ĐÀI LOAN 6n5đ (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (ĐL)

Ks 3 sao

20,749,000

0

 

101. VINH LONG (1N/0Đ) - đi car, về car (NN 4)

Tiêu chuẩn

686,000

0

 

102. Đà Lạt (4N/3Đ) - đi xe, về xe (LT 2)

Ks 2 sao

3,200,000

900,000

 

Ks 3 sao

3,710,000

1,500,000

103. BUON MA THUOT (3N/2Đ) - đi car, về car (TN 2)

Tiêu chuẩn

2,760,000

450,000

 

104. ĐÀ LẠT 4N3D (4N/3Đ) - đi xe, về xe (LT 2)

Tiêu chuẩn

2,730,000

510,000

 

105. VUNG TAU 1 (1N/0Đ) - đi car, về car (VT 1)

Tiêu chuẩn

595,000

0

 

106. VUNG TAU-LONG HAI- BA RIA (2N/1Đ) - đi car, về car (VT 4)

2 star

1,544,000

220,000

 

3 star

1,738,000

380,000

107. BINH CHAU (1N/0Đ) - đi car, về car (VT 6)

Tiêu chuẩn

696,000

0

 

108. MADAGUI-BAO LOC (2N/1Đ) - đi car, về car (LX 2D)

Tiêu chuẩn

1,625,000

240,000

 

109. BAO LOC- DA LAT (3N/2Đ) - đi car, về car (LX 2E)

Tiêu chuẩn

2,335,000

480,000

 

200. MADAGUI-BAO LOC- DA LAT (4N/3Đ) - đi car, về car (LX 2F)

Tiêu chuẩn

2,995,000

610,000

 

201. DA LAT (3N/2Đ) - đi car, về car (LX 2C)

2 star

1,995,000

250,000

 

3 star

2,220,000

520,000

4 star

2,570,000

880,000

202. PHAN THIẾT (2N/1Đ) - đi xe, về xe (LT 6)

Ks 2 sao

1,365,000

300,000

 

203. DA LAT (4N/3Đ) - đi car, về plane (LX 2A)

Ks 2 sao

2,380,000

375,000

 

Ks 3 sao

2,715,000

780,000

Ks 4 sao

3,240,000

1,350,000

204. PHAN THIET-NHA TRANG- DA LAT (6N/5Đ) - đi car, về car (LX 1A)

2 star

4,720,000

900,000

 

3 star

5,630,000

1,790,000

4 star

7,070,000

2,940,000

205. NHA TRANG (4N/3Đ) - đi plane, về plane (LX 3B)

Ks 5 sao

7,335,000

5,400,000

 

2 star

2,440,000

375,000

3 star

2,855,000

900,000

4 star

4,065,000

1,950,000

206. NHA TRANG (4N/3Đ) - đi car, về plane (LX 3A)

Ks 5 sao

7,475,000

5,400,000

 

2 star

2,580,000

375,000

3 star

2,995,000

900,000

4 star

4,205,000

1,950,000

207. PHAN THIET - DA LAT (4N/3Đ) - đi car, về car (LX 4C)

2 star

3,095,000

650,000

 

3 star

3,695,000

1,150,000

4 star

4,305,000

1,720,000

208. PHAN RANG - NINH CHU (3N/2Đ) - đi car, về car (LX 4D)

3 star

2,520,000

600,000

 

209. PHAN THIET-PHAN RANG-NHA TRANG (5N/4Đ) - đi car, về car (LX 4B)

3 star

4,150,000

1,400,000

 

4 star

5,500,000

2,550,000

300. THE SOUTHERN (5N/4Đ) - đi car, về plane (MN 2)

2 star

5,380,000

1,060,000

 

301. THE SOUTHERN (6N/5Đ) - đi car, về car (MN 3)

2 star

6,380,000

1,590,000

 

302. THE SOUTHERN (5N/4Đ) - đi plane, về car (MN 4)

2 star

5,380,000

1,060,000

 

303. THE SOUTHERN (4N/3Đ) - đi car, về plane (MN 5)

2 star

4,470,000

1,300,000

 

304. THE SOUTHERN (6N/5Đ) - đi car, về car (MN 6)

2 & 3 star

4,995,000

935,000

 

305. BUON ME THUOT-PLEIKU-KONTUM (5N/4Đ) - đi car, về plane (TN 1)

Tiêu chuẩn

4,598,000

925,000

 

306. CAMBODIA (4N/3Đ) - đi car, về car (CAM)

Tiêu chuẩn

3,938,000

0

 

307. Du lịch Hoa Kỳ: Las Vegas - Hoover Dam - Los Angeles - Hollywood (7N/6Đ) - đi máy bay, về máy bay (use_03)

Ks 3 sao

63,500,000

0

 

308. Du lịch Nhật Bản: Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Tokyo (7N/6Đ) - đi máy bay, về máy bay (jap)

Tiêu chuẩn

35,990,000

0

 


Tiêu chuẩn

81,990,000

0

 

309. Châu Âu liên tuyến: Pháp - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha (11N/10Đ) - đi máy bay, về máy bay (eur2)

Tiêu chuẩn

89,990,000

0

 

400. Du lịch Úc: Melbourne - Canberra - Sydney (8N/7Đ) - đi máy bay, về máy bay (aus)

Tiêu chuẩn

61,300,000

0

 

401. Ai Cập cổ đại (10N/9Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-AI CẬP)

Tiêu chuẩn

0

0

 

402. Du lịch DUBAI (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-DUBAI)

Tiêu chuẩn

36,900,000

0

 

 


Mã tour:VT3N2D

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:VT2N1D

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:TN3N2D

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:DL4N3D

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:1725000

Phương tiện:

Mã tour:DL3N2D

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:

Mã tour:NT3N2D

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:1400000

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:NT4N3D

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 5 hàng tuần

Giá tour:2670000

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:MN2N1D

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 7 hàng tuần

Giá tour:1085000

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:MN3N2D

Thời gian tour:Hàng tuần

Ngày khởi hành:Thứ 6 hàng tuần

Giá tour:2655000

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:CT2N1D

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:DTPQ5N4D

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Mã tour:PQ3N2D

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:

Mã tour:MB7N6D

Thời gian tour:7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy bay, Ôtô, Tàu hỏa

Mã tour:MB10N9D

Thời gian tour:10 ngày 9 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy bay, Ôtô, Tàu hỏa

Mã tour:WIN-HSCITY1N

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSBD2

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:CM4N3D

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:HQ5N4D

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy Bay

Mã tour:HH-HG4N3D

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy Bay

Mã tour:

Thời gian tour:Liên hệ

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Xem chi tiết

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:DL4N

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:

Mã tour:

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:

Phương tiện:

Mã tour:

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Đi về bằng xe

Mã tour:HH-MN2

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3,thứ 7

Giá tour:5.085.000

Phương tiện:
Xe, tàu,máy bay

Mã tour:HH-MN3

Thời gian tour:6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành:thứ 3,7

Giá tour:5.990.000

Phương tiện:
Đi xe, tàu, về máy bay và xe

Mã tour:HH-XV1

Thời gian tour:16 ngày 15 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4,7

Giá tour:18.302.000

Phương tiện:
Đi xe,máy bay, về máy bay

Mã tour:HH-XV7

Thời gian tour:13 ngày 12 đêm

Ngày khởi hành:liên hệ

Giá tour:16.002.000

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-XV9

Thời gian tour:10 ngày 9 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:9.535.000

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-XV10

Thời gian tour:11 ngày 10 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:12.485.000

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-XV5

Thời gian tour:12 ngày 11 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, 7

Giá tour:4.862.000

Phương tiện:
Xe và Máy bay

Mã tour:HH-NN3

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Thứ 7, Chủ

Giá tour:545.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-NN4

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Thứ 7

Giá tour:686.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-MN7

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 7

Giá tour:3.545.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-NN6

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 7

Giá tour:1.485.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-PT2N

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:1.285.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-VT1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Thứ 6, 7, CN

Giá tour:595.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-NN7

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 7

Giá tour:1.590.000

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-MN5

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3, 7

Giá tour:4.470.000 đ

Phương tiện:
Xe và Máy bay

Mã tour:HH-VT6

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Thứ 7, CN

Giá tour:696.000 đ

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:HH-MT1

Thời gian tour:8 ngày 7 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, thứ

Giá tour:6.795.000 đ

Phương tiện:
Xe, máy bay

Mã tour:HH-MT2

Thời gian tour:7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, thứ

Giá tour:6.145.000 đ

Phương tiện:
Ô tô,Máy bay

Mã tour:HH-MT3

Thời gian tour:6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3, 6

Giá tour:5.495.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MT4

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:4.845.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB1

Thời gian tour:9 ngày 8 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:7.640.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB2

Thời gian tour:8 ngày 7 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3, 7

Giá tour:7.040.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB3

Thời gian tour:7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, CN

Giá tour:6.440.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB4

Thời gian tour:6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 2, 6

Giá tour:4.640.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB5

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3, 7

Giá tour:4.660.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-MB6

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 4, 7

Giá tour:3.960.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:HH-HE12

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:Hàng ngày

Giá tour:

Phương tiện:

Mã tour:CD01

Thời gian tour:2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành:Hàng ngày

Giá tour:Xem chi tiết

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:CD02

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Hàng ngày

Giá tour:Xem chi tiết

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:CD03

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Hàng ngày

Giá tour:Xem chi tiết

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:SIN4N3D

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Hàng tuần

Giá tour:12.750.000

Phương tiện:
Máy bay, ôtô

Mã tour:BAPA6N5D

Thời gian tour:6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành:Hàng tuần

Giá tour:8.800.000 đ

Phương tiện:
Máy bay

Mã tour:NT4N3D

Thời gian tour:

Ngày khởi hành:Thứ 3,5,7

Giá tour:2.670.000

Phương tiện:

Mã tour:NTDL5N4D

Thời gian tour:5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành:Thứ 3,5,7

Giá tour:3.385.000 đ

Phương tiện:
Xe Ôtô

Mã tour:WIN-HSTQ

Thời gian tour:1,2 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSDN1N

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSCG1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSBD1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSXQ1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSST1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSTN1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSVS1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:PQ

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:

Phương tiện:
Xe ô tô

Mã tour:HH-CPC

Thời gian tour:4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:3,450,000 VND

Phương tiện:
Xe ô tô

Mã tour:

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Xe ô tô

Mã tour:TL2013

Thời gian tour:5 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành:tháng 5,6,7

Giá tour:7.900.000 VND

Phương tiện:
Máy bay, xe

Mã tour:

Thời gian tour:3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ô tô

Mã tour:WIN-HSLC1

Thời gian tour:1 ngày

Ngày khởi hành:Liên hệ

Giá tour:Liên hệ

Phương tiện:
Ôtô

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên (*)
Địa chỉ
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Tên đăng nhập (*)
Mật khẩu (*)
Nhập lại mật khẩu (*)
Email (*)
Mã kiểm tra (*)
Tôi đồng ý sau khi đã đọc điều lệ sử dụng của website!!!(*)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VN WIN
Trụ sở: 67/35 đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 3726 8996 - 0903 932 747          Fax: (028) 3726 8858
Web: vnwin.vn          Email: vnwin@vnwin.vn

PGD Tiền Giang: 73 Quốc lộ 30, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Email: trungth@vnwin.vn          Hotline: 0903 399 348

Đóng lại